No Javascript Found

10. Verbatim 10.1 Απόψεις


10.1 Απόψεις
“Οι Έλληνες δεν είμαστε Προμηθείς αλλά Επιμηθείς, δηλαδή κλαίμε πάνω στα ερείπια, αφού γίνει η καταστροφή. Κι αυτό γιατί η ικανότητα πρόβλεψης για λειτουργικά ή αισθητικά προβλήματα των πόλεων δεν μας διακρίνει.Η Αθήνα π.χ. έγινε χωρίς σχέδιο...», «Η αισθητική ταυτίζεται με την ηθική της κοινωνίας», ΠΕΡΙΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, Καβάλα 11.2001

«Δυστυχώς το πολιτικό κόστος είναι μια από τις κακοδαιμονίες αυτής της χώρας και οι περισσότεροι πολιτικοί λειτουργούν ανάλογα με αυτό. Με την έλλειψη ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά γίνονται πολλές καταστροφές. Η αισθητική ταυτίζεται με την ηθική της κοινωνίας», Μια κοινωνία που δεν αντιδρά στο άσχημο έχει και ηθικό πρόβλημα.», «Η αισθητική ταυτίζεται με την ηθική της κοινωνίας», ΠΕΡΙΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, Καβάλα 11.2001

«Το ελληνικό τοπίο δεν ανεχόταν για χιλιετίες ανθρώπινα έργα που ξεπερνούσαν την κλίμακά του. Η κλίμακα αυτή διαμόρφωσε από τα προϊστορικά χρόνια και την κλίμακα της ανθρώπινης κοινωνίας, η οποία απομυθοποίησε και απέρριψε χάρις στο ελληνικό φυσικό τοπίο –νησιά, ακτές, μικρές κοιλάδες, κλειστές πεδιάδες, μικρές δηλαδή περιβαλλοντικές ενότητες- την εξουσία πέρα από τις δυνατότητες της μικρής ανθρώπινης ομάδας και δημιούργησε τη δημοκρατία. Όταν στην Ελλάδα επιχειρήθηκε η υπέρβαση της κλίμακας του τοπίου (με τον Παρθενώνα ως όριο της κλίμακας αυτής σε ογκομετρικό μέγεθος) τέτοιο έργο δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί όπως ο ημιτελής ναός του Δία»., «Ο αν-ελληνικός αγαλματικός γιγαντισμός του Μεγάλου Αλεξάνδρου», Καθημερινή, 03.09.02, σ. 12

«Ένα από τα σκληρότερα βιώματα που θα αφήσει ο «γενναία» συνεχιζόμενος βομβαρδιστικός πόλεμος στην άμοιρη χώρα της Γιουγκοσλαβίας τις τελευταίες εβδομάδες είναι και η ακύρωση της ευρωπαϊκής συνείδησης για την πολιτιστική μνήμη....Ενώ λοιπόν ο πόλεμος υποτίθεται ότι γίνεται για την αποφυγή της εθνοκάθαρσης της παρούσης γενιάς επιτυγχάνεται κάτι συγκλονιστικότερα αποκρουστικό. Δεν χάνονται μόνο ανθρώπινες ψυχές αλλά κάτι βαθύτερα ανησυχητικό: οι βόμβες του Αμερικανού Κλίντον τώρα στοχεύουν συνειδητά στην εξολόθρευση δομών μνήμης, ιστορικής και σύγχρονης, που θα αποβεί αναμφίβολα σκληρότερο και καταστρεπτικότερο για την εθνική επιβίωση Κοσοβάρων και Σέρβων αλλά και για την ευρωπαϊκή μας συνείδηση και μνήμη», «Η άλλη εθνοκάθαρση», Καθημερινή, 16.05.99, σ. 17

«Τα ιστορικά θρησκευτικά μνημεία δεν πρέπει να επιβαρύνονται με την καθημερινή χρήση της λατρείας, αν θέλουμε να τα σώσουμε  ως αυθεντικά τεκμήρια της ταυτότητας του Παρόντος και του Μέλλοντός μας. Μπορούν ενδεχομένως να προσφέρονται ως τόπος «εξιδιασμένης προσευχής» κατά περίπτωση και κατά το μέτρο της αντοχής τους. Έτσι θα διασωθεί και η ιστορικότητα και η ιερότητα. Αλλιώς το μέλλον τους είναι επισφαλές. Οι ηγεσίες της Εκκλησίας και της Πολιτείας θα πρέπει να βρούν τη χρυσή τομή ως διαχειριστές της ελληνορθόδοξης ταυτότητας για μας, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, ως Προμηθείς και όχι ως Επιμηθείς, όπως δυστυχώς έχει συμβεί στις μεταπολεμικές δεκαετίες σ’αυτή τη χώρα», «Ο σεβασμός των χριστιανικών μνημείων», Καθημερινή, 19.03.95 

«Ο ευρωπαίος πολίτης  βρέθηκε στην πλειοψηφία του απαράσκευος στη θύελλα της μεταπολεμικής ανάπτυξης να συμπορευθεί με τη νέα αναγκαιότητα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ώστε να δράσει εποικοδομητικά για την πολιτιστική επιβίωση. Σ’ένα κόσμο όπου κυριαρχεί η αναλυτική σκέψη, η κερδοσκοπική ροπή και η τεχνολογική αντίληψη της εύκολης και δυνατής επίλυσης κάθε προβλήματος, ενώ παραλείπεται η ανάπτυξη της ικανότητας ευαισθητοποίησης και κατανόησης άυλων ή πνευματικών αξιών, είναι φυσικό ο πολίτης να ρέπει και να παρασύρεται από αυτό το ρεύμα....Εδώ βέβαια εντοπίζεται το πρόβλημα και η ανάγκη της κοινωνικής δικαιοσύνης στην κατανομή των βαρών για την προστασία του πολιτιστικού έρματος...Η Πολιτεία βρίσκεται πολλές φορές σε αδυναμία ν’αποβεί αποτελεσματική και δίκαιη λόγω γραφειοκρατίας και ασαφούς νομοθεσίας.», «Ο πολίτης και η Πολιτιστική κληρονομιά»,  περιοδ. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 7/12/1995, σ. 66.

Αναζήτηση στο georgelavas.ntlab.gr με το Google

 
[ΑΡΧΙΚΗ]   [01]   [02]   [03]   [04]   [05]   [06]   [07]   [08]   [09]   [10]   [ENGLISH]     Ενημέρωση: 02/2008     Αρχή της σελίδας