Εκτύπωση  Εκτύπωση παρούσας σελίδας 

9.2 Ελληνική Αρθρογραφία


 1. «Κέντρο Le Corbusier στη Ζυρίχη», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 2/1968, σ. 254-257.
 2. «Sigfried Giedion, ένας θεωρητικός της μοντέρνας αρχιτεκτονικής», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 4/1970, σ. 103-104.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 393.44 KB Πλήρες κείμενο [393.44 KB]

 3. «Alvar Aalto, ο ουμανιστής της σύγχρονης αρχιτεκτονικής», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 5/1971, σ. 282.
 4. «The «βιόδωρος υγείη» (=life giving health) in Ηippocratic oath II as an enviromental ισονομία (isonomy)”, Annual Μeeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 1971.
 5. «Από το βάθος στην επιφάνεια», Χρονικά Αισθητικής, 9-10/1970-71, σ. 145-152.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 773.08 KB Πλήρες κείμενο [773.08 KB]

 6. «Ανώνυμη και μοντέρνα Αρχιτεκτονική», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 6/1972, σ. 49-59.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 859.92 KB Πλήρες κείμενο [859.92 KB]

 7. «Το εις Γενεύην ανεγειρόμενον Κέντρον του Οικ. Πατριαρχείου», Πανευρώπη-Ελληνισμός, 14/1973, σ. 2.
 8. «Το μάρμαρο ως υλικό καλλιτεχνικής δημιουργίας», Συνέδριο Μαρμάρου, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 31-46.
 9. «Aρχιτεκτονική κριτική: Στόχοι και δυνατότητες», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 8/1974, σ. 73-76.
 10. «Οικισμοί στην αρχαία Ελλάδα», Οικισμοί στην Ελλάδα/ Shelter in Greece, Έκδοση «Αρχιτεκτονικών Θεμάτων», Αθήνα 1974, σ. 16-29.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 1.49 MB Πλήρες κείμενο [1.49 MB]

 11. «Σχέδια και εκτέλεση του Ελληνορθόδοξου Ναού του Απ. Παύλου στο Chambésy Γενεύης (1973-1975)», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 8/1974, σ. 234.
 12. «Τα θολοειδή κτίσματα της κλασικής περιόδου και η νέα αντίληψη του αρχιτεκτονικού χώρου», Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1974, σ.1-66.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 1.2 MB Πλήρες κείμενο [1.2 MB]

 13. «Χρονικά Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής και Ρυθμολογίας», Επιστημονική Επετηρίδα Α.Π.Θ. , τμ. Στ΄-2, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 207, 214-215, 221, 231-232, 235-236, 238
 14. .
 15. «Χρονικά Σπουδαστηρίου Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων», Επιστημονική Επετηρίδα Α.Π.Θ. , τμ. Στ΄-2, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 253-260.
 16. «Louis Kahn, ο μέντωρ της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 9/1975, σ. 29.
 17. «Ανώτατη Παιδεία: ώρα ευθύνης», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 9/1975, σ. 20-21.
 18. «Η αρχιτεκτονική των επαναστάσεων και των δικτατοριών: μορφολογία της «ελπίδας» και της «ανάμνησης», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 9/1975, σ. 36-46.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 1.53 MB Πλήρες κείμενο [1.53 MB]

 19. «Ανώνυμη αρχιτεκτονική και τεχνολογικός πολιτισμός. Βιβλιοκριτική: Ανώνυμη αρχιτεκτονική και πολιτιστικοί παράγοντες του Amos Rapoport, Αθήνα 1976, Τζάκου Α., Κεντρικοί Οικισμοί της Σίφνου. Μορφή και εξέλιξη σ’ ένα παραδοσιακό σύστημα, Αθήνα 1976», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 11/1977, σ. 24-25.
 20. «Συντήρηση-αναβίωση οικισμών. Μνημείο-μνημειακό σύνολο, οικιστικό σύνολο. Η αρχιτεκτονική του παρελθόντος», Πρώτος Κύκλος Σεμιναρίων Φλωρίνης (Φλώρινα 5-28.5.1976), Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1976, σ. 194-202.
 21. «Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Εισηγητική Έκθεση καθηγητή Γ. Π. Λάββα», Πολεοδομική Μελέτη Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης. Προκαταρκτική Έκθεση, επιμ. Αργυρόπουλος Θ., Καμχή Μ., Ροδολάκη Ν., Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών. Διεύθυνση Αναστηλώσεων, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 1-10.
 22. «Βαυαρική και αθηναϊκή αρχιτεκτονική. Βιβλιοκριτική του Friedrich von Gärtner, Leben, Werk, Schüler του O.Hederer, Μόναχο 1976», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 12/1978, σ. 16-17.
 23. «Προστασία και αναβίωση παραδοσιακών οικισμών. Βιβλιοκρισία για το Οικισμοί και αρχιτεκτονικά μνημεία στην ορεινή Γορτυνία (Αρκαδία). Σύνοψη ιστορική και προτάσεις προστασίας αυτών και της περιοχής του Α. Πετρονώτη», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 12/1978, σ. 7.
 24. «Η διατήρηση της παληάς πόλης της Ξάνθης: αισιοδοξία με κινδύνους!» Θρακικά Χρονικά 35/1979, σ. 12-13.
 25. «Απαράδεκτη η αδιαφορία για τα διατηρητέα μνημεία», Θεσσαλονίκη, 22.5.1980.
 26. «Ο Louis Kahn και η σύγχρονη κρίση της αρχιτεκτονικής. Βιβλιοκριτική για το: Louis I. Kahn, Complete Work, 1935-1974», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 14/1980, σ. 30-31.
 27. «Οι πόλεις των “Χριστιανικών Βασιλικών”: μια συμβολή στην πολεοδομία του ανατολικού Ιλλυρικού», Actes du Xe Congrés Internationale d’ Archaeologie Chretienne, Θεσσαλονίκη Ι, 1980, σ. 582-630.
 28. «Σύνταξη μελετών στερεώσεως των σεισμοπαθών μνημείων Ν. Παναγίας, Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Αχειροποιήτου και Αγ. Σοφίας», Προβλήματα διάσωσης των μνημείων της Θεσσαλονίκης και διατήρηση του ιστορικού και φυσικού χώρου του Αγ. Όρους, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 73-77.
 29. «I. M. Pei, Η νέα πτέρυγα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Ουάσιγκτον. Η οξυγώνια μαγεία σαν αρχιτεκτονική ιδέα», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 15/1981, σ. 14-17.
 30. «Προστασία νεοελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής», Τεχνικά Χρονικά, τχ.12, 12/1981, σ. 51-56.
 31. «Θεσμική Προστασία της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής: φάσεις, αντιφάσεις, κίνδυνοι», Συντήρηση και αναβίωση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων- Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, ΤΕΕ, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 123-140.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 1.07 MB Πλήρες κείμενο [1.07 MB]

 32. «Αρχιτεκτονικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον», Αρχιτεκτονική Κληρονομιά και Μνημεία στη Θεσσαλονίκη. Πρακτικά Συνεδρίου (18-22/5/1980), Θεσσαλονίκη 1983, σ. 165-173.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 996.12 KB Πλήρες κείμενο [996.12 KB]

 33. «Αρχιτεκτονική και πολεοδομία (1830-1981)», Ελλάδα, Ιστορία και Πολιτισμός, τμ. 9, εκδ. Μαλλιάρης – Παιδεία, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 184-231.
 34. «Zeitgenössischer Orthodoxer Kirchenbau», UNA SANCTA, 2/1984, σ. 140-145.
 35. «Βίλλα Καπαντζή Θεσσαλονίκης: Μορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία του εκλεκτικισμού», Νεοκλασική Πόλη και Αρχιτεκτονική, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου (2-4-.12.1983), Σπουδαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Θεσσαλονίκη 1984 , σ. 259-267.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 513.04 KB Πλήρες κείμενο [513.04 KB]

 36. «Κλασικισμός, Ιστορισμός, Εκλεκτικισμός», Νεοκλασική Πόλη και Αρχιτεκτονική, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1984 , σ. 1-16
 37. .
 38. «Επανάσταση και Αρχιτεκτονική», Πανηγυρικός Λόγος Α.Π.Θ., 25 Μαρτίου 1985, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 9-45.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 2.49 MB Πλήρες κείμενο [2.49 MB]

 39. «Παραλειπόμενα του IV Συνεδρίου του CIAM (1933) στην Αθήνα και οι αρχαίοι Έλληνες», Περιλήψεις Επιστημονικών Διαλέξεων (1984-1985), Ε.Μ.Π. Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αθήνα 1985, σ. 55-57.
 40. «Θεσσαλονίκη. Τουρκοκρατία. Η πόλη και τα μνημεία της», Θεσσαλονίκη 2300 χρόνια, Θεσσαλονίκη, 1986, σ. 119-143.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 1.29 MB Πλήρες κείμενο [1.29 MB]

 41. «Το Άγιον Όρος ως πολιτιστική κληρονομιά», Πρακτικά 2ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 14-16.5.1987), Θεσσαλονίκη 1987, σ. 13-25.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 4.76 MB Πλήρες κείμενο [4.76 MB]

 42. «Ο Ιππόδαμος ο Μιλήσιος και οι φυσιολογικές παράμετροι της κλασικής κατοικίας», Πρακτικά ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας, Αθήνα 1988, σ. 112-118.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 596.89 KB Πλήρες κείμενο [596.89 KB]

 43. «Σύγχρονη Ορθόδοξη Ναοδομία και Παράδοση», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής 1988, σ. 261-283.
 44. «Φρικτός Γολγοθάς. Η Αποκάλυψις του Σημείου της Σταυρώσεως του Θεανθρώπου», Νέας Σιών, έκδοσις Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου εν Ιεροσολύμοις, 1988, σ. 316-346.
 45. «Βυζαντινή οικιστική και Μεταβυζαντινή συνέχεια», Βυζαντιναί Μελέται, Αθήνα 1989, σ. 45-69.
 46. «Γολγοθάς: Η αποκάλυψις του Σημείου της Σταυρώσεως του Ιησού», Κοινωνικές Τομές, 8/1989, σ. 298-303.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 937.5 KB Πλήρες κείμενο [937.5 KB]

 47. «Βιτρουβιανές εφαρμογές στο θέατρο και σε υστεροκλασική κατοικία της Μαρώνειας», Μνήμη Δημ. Λαζαρίδη, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 655-676.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 1.72 MB Πλήρες κείμενο [1.72 MB]

 48. «Αρχαία και παραδοσιακή Μακεδονική Οικιστική», Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συμποσίου Αρχαία Μακεδονία, 2, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 763-777.
 49. «Συνέχεια και ανανέωση στη ναοδομία και αγιογραφία», L’ icône dans la Theologie et l’ art, Les éditions du Centre Orthodoxe, Chambésy, Γενεύη 1990, σ. 293-307.
 50. «Άγιον Όρος». Έκθεση για το σχέδιο δράσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δ/νση Περιφερειακών Πολιτικών, Βρυξέλλες, Θεσσαλονίκη 1990.
 51. Άγιον Όρος - Άθως. Πραγματογνωμοσύνη για την οργάνωση της Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Αγ. Όρους ανατεθείσα από την Ε.Ε., Θεσσαλονίκη, 1990
 52. Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Μακεδονία & Θράκη τομ. 7/1990, 8/1991, Μέλισσα, Αθήνα 1991, σ.10-24.
 53. «Βυζαντινό οικοδομικό δίκαιο και παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική», Γ΄ Διεθνές Συνέδριο, Μυστράς 1991.
 54. «Οι Χριστιανικές Θήβες της Θεσσαλίας: αστική οργάνωση και πολεοδομικά χαρακτηριστικά», ΑΡΜΟΣ, τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ν. Μουτσόπουλο, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 992-998.
 55. «Η αισθητική πτώχευση της “Μοντέρνας” Αρχιτεκτονικής ως αρρυθμία επιστήμης και τέχνης», Αισθητική και Θεωρία Τέχνης, Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Αθήνα 1994, σ. 115-24.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 900.31 KB Πλήρες κείμενο [900.31 KB]

 56. «Νόημα και ιδεολογία της σύγχρονης μνημειακής προστασίας», Νέες Πόλεις πάνω σε παλιές: Το παράδειγμα της Σπάρτης, ΤΕΕ/ICOMOS, Αθήνα 1994, σ. 29-34.
 57. «Ο Πολίτης», Συνδιάσκεψη: Ο πολίτης και η Πολιτιστική Κληρονομιά, Βρυξέλλες, 4-5.10.1994, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο, (δακτυλογραφημένο), σ. 1-9.
 58. «Διατηρητέα κτήρια της σύγχρονης αρχιτεκτονικής», Αρχιτέκτονες, τχ.1, 3-5/1995, σ. 53.
 59. «Ο Παρθενώνας και η ακτινοβολία του στα νεώτερα χρόνια», The World of Buildings, 7/1995, σ. 186-190.
 60. «Η αρχιτεκτονική κληρονομιά σε (ή στο) απόσπασμα», Αρχιτέκτονες, τχ. 5/6/,12/1995-1-2/1996, σ. 22-25.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 333.61 KB Πλήρες κείμενο [333.61 KB]

 61. «Η σύγχρονη δεοντολογία προστασίας των μνημείων και το κρίσιμο νόημά της», Επιστημονικό Συμπόσιο: Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Φωκίδας, 11-13/10/1996.
 62. «Ροτόντα και Αγία Σοφία. Δύο κορυφαία αλλά ασθενούντα μνημεία σε ομοπαράλληλο κίνδυνο», Ροτόντα Μνημείο Πολιτισμού, έκδ. Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 64-69.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 512.23 KB Πλήρες κείμενο [512.23 KB]

 63. «Το μάρμαρο και η θρησκευτική τέχνη στο Αιγαίο», Η εκκλησιαστική μαρμαρογλυπτική στις Κυκλάδες από τον 16ο-20ο αιώνα, Αθήνα 1996, σ. 17-28.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 1.21 MB Πλήρες κείμενο [1.21 MB]

 64. «Το νόημα της δημοκρατίας μέσω των ιστορικών μνημείων», Συνάντηση Αθηνών’ 96, Ευρώπη και Δημοκρατία-Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον, Ε.Μ.Π., 1996.
 65. «Διαμόρφωση αρχαιολογικών χώρων και συνθέτες αρχιτέκτονες», Διαμορφώσεις 10 αρχαιολογικών χώρων στη Θεσσαλονίκη. Η «άγνωστη Πόλη, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 8-9.
 66. «Διαμόρφωση Αρχαιολογικών Χώρων και Συνθέτες-Αρχιτέκτονες» Μετασχηματισμοί του Αστικού Τοπίου. Αρχιτεκτονικές Μελέτες και Έργα του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997, ΥΠΕΧΩΔΕ, Εκδ. Οργαν. Α.Α. Λιβάνη, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 731-732.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 135.17 KB Πλήρες κείμενο [135.17 KB]

 67. «Ροτόντα στον “Κύκλο με την Κιμωλία”», Ιστορία και Πολιτισμός, 6/ 1997, University Studio Press/Έκφραση, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 15-19.
 68. «Ο σχεδιασμός των αρχαιολογικών χώρων», Αρχιτέκτονες, τχ.11, 9-10/1998, σ. 29-34.
 69. «Τέχνη & Επικοινωνία: Η εικόνα σε απόσπασμα(τα) με την επικοινωνία «στο απόσπασμα», Η «κατασκευή» της πραγματικότητας - Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (4/1996), επιμ. Ρ. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, Σ. Νοτάρης, Αθήνα 1998, σ. 381-387.
 70. «Η κρισιμότητα της διάσωσης των κτηρίων της μοντέρνας αρχιτεκτονικής», Η προστασία των κτηρίων του προπολεμικού μοντερνισμού στην Αθήνα, Αθήνα 2000, σ. 79-81.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 288.81 KB Πλήρες κείμενο [288.81 KB]

 71. «Παραδοσιακή Ορθόδοξη Ναοδομία: στατικός αυτοπροσδιορισμός ή δημιουργική ανάπλαση;», Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών, Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο, Πάτμος, 26-28/5/2000.
 72. «Η αισθητική σχετίζεται με την ηθική μιας κοινωνίας», Περιοδικό της Πόλης, τχ. 44, 11/2001.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 576.09 KB Πλήρες κείμενο [576.09 KB]

 73. «Η Πολεοδομία στο Βυζάντιο», Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Η ζωή στην πόλη και στην ύπαιθρο, Έκδοση Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Αθήνα 2001, σ. 29-39.
 74. «Η Προστασία των Νεότερων Αρχιτεκτονικών Μνημείων της Θεσσαλονίκης. Σύντομο Χρονικό μιας τρικυμισμένης περιόδου», Μετασχηματισμοί του Αστικού Τοπίου. Αρχιτεκτονικές Μελέτες και Έργα του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997, ΥΠΕΧΩΔΕ, Εκδ. Οργαν. Α.Α. Λιβάνη, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 50-59.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 908.7 KB Πλήρες κείμενο [908.7 KB]

 75. «Ο Κλασικισμός στον τόπο του Κλασικού. Σχέδια και φωτογραφίες του αθηναϊκού Κλασικισμού με το νου και το χέρι του Π. Μυλωνά», Αρχαιολογία, 78/2001, σ. 67-72.
 76. «Οι πτυχές και τα παρελειπόμενα του IV Συνεδρίου του CIAM στην Αθήνα», Η Πόλη στο Καλειδοσκόπιο για την Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας, Αθήνα 2001, σ. 277-298.
 77. «Προλεγόμενα», Η Πόλη στο Καλειδοσκόπιο για την Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας, Αθήνα 2001, σ. 9-17.
 78. «Άγιοι Τόποι», Ελληνορθόδοξα μνημεία της Παλαιστίνης, «Αρχαιολογική Εταιρεία», Αθήνα 2001.
 79. «Η φονεύουσα αλλαγή του αττικού τοπίου», Αρχιτέκτονες, τχ.32, 3-4/2002, σ. 23.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 439.09 KB Πλήρες κείμενο [439.09 KB]

 80. «Το Κάθισμα της Παναγίας: Πρόδρομος του «Τεμένους του Βράχου» εις Ιεροσόλυμα;» δια του Ακαδημαϊκού κ. Π. Μυλωνά, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 77, 2002, σ. 166-174.
 81. «Παιδικές μνήμες τρόμου», Ελελευ, τχ. 3, Αθήνα 2003, σ. 58-59.
 82. «Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης», Corpus, τχ.55., 12/2003, σ. 76-79.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 295.06 KB Πλήρες κείμενο [295.06 KB]

 83. «Μνημειακή κληρονομιά και πολιτισμικές σπουδές: έννοιες, περιεχόμενο και πρακτικές άσκησης στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης της κληρονομιάς», Το Πάσχον Σώμα: οι πολιτισμικές σπουδές σήμερα και αύριο. Πρακτικά συνάντησης, επιμ. Ε. Διαμαντοπούλου, Αθήνα 2004, σ. 98-101.
 84. «Ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Η πρώτη οικοδομική φάση επί Κωνσταντίνου του Μεγάλου», Corpus, 60, 5/2004, 30-47.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 2.94 MB Πλήρες κείμενο [2.94 MB]

 85. «Πολιτιστική κληρονομιά, πολιτιστικά προϊόντα και η δημιουργία νέων υπηρεσιών και θέσεων εργασίας», Το Πάσχον Σώμα: οι πολιτισμικές σπουδές σήμερα και αύριο. Πρακτικά συνάντησης, επιμ. Ε. Διαμαντοπούλου, Αθήνα 2004, σ. 95-97.
 86. «Τα Στάδια στην αρχαία Ελλάδα και οι σύγχρονες αναβιώσεις των αρχαίων αγώνων. Εισαγωγή», Τα Στάδια στην αρχαία Ελλάδα και οι σύγχρονες αναβιώσεις των αρχαίων αγώνων, Εκδόσεις Περισκόπιο, Αθήνα 2004, σ. 8-9.
 87. «Οι τρείς καταστατικοί δόμοι - «Μνήματα Μνήμης Αιωνίου»- του Χριστιανισμού», Εισιτήριος Λόγος του Ακαδημαϊκού Γ. Π. Λάββα, Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, τ. 79, τχ. 2, Αθήνα 2004, σ. 13-140.
 88. «Μedia res της αρχιτεκτονικής», Αρχιτέκτονες, τχ 52, 7-8/2005, σ. 54-55.
 89. «Επαναστάσεις, Δημοκρατία και Αρχιτεκτονική», Πανηγυρική Συνεδρία της 25ης Μαρτίου 2005 για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, τ.80, τχ.Β΄, Αθήνα 2005, σ. 63-80.
  Περιεχόμενο αρχείου στα Ελληνικά Αρχείο PDF 1.14 MB Πλήρες κείμενο [1.14 MB]

 90. «Μετα-ολυμπιακοί Αναστοχασμοί. Προλογικό Σημείωμα του Διευθυντή του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. για την Αθήνα 2004», Αθήνα 2004 – Μετα-ολυμπιακοί Αναστοχασμοί. Πρακτικά Ημερίδας 25.1.2005, Αθήνα 2005, σ. 12-13.