Εκτύπωση  Εκτύπωση παρούσας σελίδας 

8.5 Βυζαντινά Μνημεία


Βυζαντινά Μνημεία Θεσσαλονίκης

Ο Γ. Π. Λάββας συμμετείχε στην Ομάδα Εποπτείας Στερεώσεως και Αποκαταστάσεως των μνημείων της πόλεως και περιοχής της Θεσσαλονίκης, που ως επιστημονικός υπεύθυνος της υπο-ομάδας Γ΄ για την καταγραφή των ζημιών και την υποστύλωση μνημείων της Θεσσαλονίκης, που είχαν υποστεί ζημιές από τους σεισμούς. Το πρόγραμμα της υποομάδας Γ΄ αφορούσε ανάμεσα στα άλλα μνημεία: α. τον έλεγχο και τη συμπλήρωση της προσωρινής υποστύλωσης του Ν. Παναγιάς, της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της Αχειροποιήτου και της Αγ. Σοφίας, β. τη συστηματική τεκμηρίωση (αρχαιολογική, αρχιτεκτονική, οικοδομική, στατική) με αρχιτεκτονικές και τοπογραφικές αποτυπώσεις σε κλίμακα 1:20 και 1: 50, γ. τον εντοπισμό και διάκριση των οικοδομικών φάσεων του μνημείου, δ. την αξιολόγηση των κατά καιρούς επεμβάσεων, προσθηκών και αλλοιώσεων στο σώμα του μνημείου, ε. την ανάλυση του οικοδομικού υλικού με έμφαση στην καταγραφή και ανάλυση των ρωγμών και ρηγματώσεων και άλλων ζημιών, στ. τη στατική ανάλυση του φέροντα οργανισμού των μνημείων. Τα συμπεράσματα συνέβαλαν στη λήψη της ορθής απόφασης ως προς τη μορφή, την έκταση και τη συγκεκριμένη επιλογή των μέσων για τη στερέωση και διάσωσή τους.